onderwijs

Sinds 2003 is Roy verbonden als docent aan de afdeling Textiel & Mode (T&M) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag. Hij doceert het vak Technisch Ontwerpen Mode dat in de studiegids van de KABK als volgt wordt omschreven: “…inzicht in vormstudie, patroonkennis, mouleren, draperen, modelleren, machine- en materiaalkennis, het omzetten van tweedimensionaal beeld naar driedimensionale vormen, kennisname van alle mogelijke technieken en afwerkingen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp of kledingstuk, het verwerven van handvaardigheden eigen aan het vak, zoals naaitechnieken, maat nemen en doorpassen...”.

Sinds datzelfde jaar werkt de afdeling T&M naar het model van de modeafdeling van de Koninklijke Academie van Schone Kunsten in Antwerpen. Voor het tweede jaar is geschiedkundig en sociaal onderzoek de leidraad: vanuit een kostuum uit een gekozen historische periode wordt vanuit een persoonlijk vertaalbeeld gewerkt naar een modische collectie. Voor het derde jaar is etnische en culturele eigenheid de leidraad: vanuit een folkloristisch kostuum wordt eveneens vanuit een persoonlijk vertaalbeeld gewerkt naar een modische collectie.

Vanuit zijn eigen interesse voor kostuumgeschiedenis en niet-westerse kledingvormen gecombineerd met zijn fascinatie voor vormstudie levert Roy zijn bijdrage aan een stuk vormgeving binnen de afdeling. Vanuit zijn eigen ambachtelijke werkervaring krijgt ook de uitvoering de nodige aandacht.

Naast dit docentschap levert Roy incidenteel modische patroontechnische bijdragen aan het vakblad Rundschau für internationale Herrenmode. Ook geeft hij lezingen en workshops, daar waar dit relevant is voor de verspreiding van de bekendheid met het ambacht van kleermaker of het overdragen van kennis om dit ambacht voor de toekomst te bewaren.